Box Play Alleato - Omsorgstjänster
299 kr/mån
Engångsavgift
3 840 kr
Jämförpris 24 mån
Bindningstid
12 månader
Uppsägningstid
1 månad
Fraktkostnad
140 kr

Näståendestöd BAS

Alleato_Logotyp_red_copyHar du närstående som är i behov av extra stöd? Då kan Alleatos paketlösning Närståendestöd BAS underlätta Er vardag. Via mobilen kan du som anhörig få information, larm eller meddelanden om något skulle hända din närstående i bostaden. Den närstående kan i sin tur få hjälp med påminnelser av olika slag, tex. ta din medicin.
Närståendestöd BAS skapar trygghet för både dig som anhörig och din närstående
Ger ökad självständighet till din närstående
• Ger din närstående möjligheten att kunna bo kvar i hemmet längre
• Ökar livskvaliteten under ålderdomen
• Ger möjlighet till närstående att ”hålla koll på håll”

I paketet ingår all teknisk utrustning för att skapa ett Tryggt Hem. App laddas ner via App Store eller Google Play.
Närståendestödets viktigaste funktioner är:
Passivitetslarm - Om ingen rört sig i bostaden under valda tidsintervall skickas ett meddelande till angivna mottagare.
Påminnelse - Den närstående får via telefon och/eller högtalare i hemmet en påminnelse om något viktigt, till exempel medicinintag.
Nattligt ljus - När någon rör sig i bostaden under den mörka delen av dygnet så tänds en eller flera ljuskällor för att undvika snubbelolyckor.
Temperaturlarm - Utlöses om innetemperaturen går utanför valt intervall, om man t.ex. glömt stänga ett fönster eller dörr.
Borta- och hemmaläge - Stänger av Passivitetslarmet och sätter igång inbrottsvarning och det aktiveras manuellt i appen.
Information via mobil - Alla ovan beskrivna funktioner kan överföras via SMS meddelande i appen eller med förvalt ljudmeddelande.
Inbrottsvarning - för att du ska vara trygg med att ingen är i ditt hem när du är ute så kan du aktivera en inbrottsvarning när du går hemifrån för då en information till din mobil eller vald mottagare om det sker något som inte ska ske, dvs rörelse i bostaden. En eller flera sensorer, för rörelse, dörrar och fönster placeras så att de skickar en varning när någon öppnar en dörr eller rör sig i bostaden. Funktionen kan aktiveras och avaktiveras manuellt via app eller väggknapp, scenario eller schemaläggning
Historik - alla larm och påminnelser visar på historiska händelser för varje funktion. Kan vara till hjälp för att monitorera en persons rutiner och vanor.

Närståendestöd BAS-paketet är utbyggbart med fler enheter och funktioner och då kallar vi det för Närståendestöd PLUS.
Denna information tillhandahålls av Box Play Alleato Denna information tillhandahålls av Box Play Alleato